Kakelspecialisten projekt

för dig som är arkitekt, inredare och beställare till projekt

Jag vill använda klinker på en fasad, vilken typ av upphängning kan jag använda

Idag finns det tre huvudtyper av applicering och användning av keramik på fasader. 

Ventilerade keramiska fasader
Kort beskrivet så fäster man helt enkelt profiler i underlaget som innan det har isolerats och förser det med så kallade clips som plattorna sedan hängs upp i. Antingen väljer man att använda sig av en teknik med synliga clips då plattorna helt enkelt hängs på dessa. Alternativt så använder man dolda clips då dessa fästs i plattan för att sedan hängas upp på profilerna. Tekniska fördelar som man vinner med den här typen av fasad är bland annat en ökad ljuddämpningsförmåga av ytterväggen, minskat energibehov för uppvärmning, möjlighet till tilläggsisolering, flexibel fasad där plattorna med lätthet kan bytas ut och användande av storformatiga plattor.

Limmade keramiska fasader
Med detta menar vi som plattor limmas traditionellt med tunnskiktstekniken direkt mot underlaget utan någon luftspalt. Då ytskiktet är detsamma i form av keramiska plattor så kan i stort sett samma tekniska och estetiska egenskaper integreras i den här appliceringen vad gäller ytskiktet. Det som tidigt måste beaktas oavsett renovering eller nyproduktion är underlagets hållfast- och bärighet för att klara av den last som ska påföras. I normalfallet sker den här typen av applicering där plattor limmas mot ett underlag av puts på antingen isolering eller murverk. Värt att veta är att andra typer ytterväggskonstruktioner även är möjliga att limma keramiska plattor på men att det då måste ske en specifik bedömning och projektering av detta. Det som generellt kan sägas är att plattstorleken i dessa applikationer är mer begränsade än vid det ventilerade alternativet i form av storlek. I normalfallet kan dock plattor inte överstigande 0,12 kvm/platta användas.

Prefabricerade keramiska fasader
Det innebär kort att man gjuter in plattorna i prefabricerade betongväggelement. Som tillägg till de ovanstående teknikerna vinner man här de fördelar prefabbyggande har. Exempelvis sker all tillverkning och applicering i en kontrollerad fabriksmiljö utan  påverkan av yttre omständigheter som väder och vind. Det ger även möjlighet till en estetiskt tilltalande prefabfasad som i normala kan uppfattas som aning tråkig. Det som begränsar denna teknik något i jämförelse med ovanstående är att det i dagsläget inte finns någon erfarenhet eller provning som möjliggör användande av större plattor.

På bilden installeras en ventilerad fasad.

Fråga oss gärna!

Ställ din egen fråga