Kakelspecialisten projekt

för dig som är arkitekt, inredare och beställare till projekt

Jag har ett projekt med ett golv i ett köpcentrum, vad ska jag tänka på?

För ett lyckat och hållbart resultat med ett golv i ett köpcentrum behöver du tänka på några punkter. Ingen vill ha ett resultat med spruckna eller lösa plattor.

  • Projektering efter förutsättning och förväntad belastning.
    Utför en noggrann projektering. Den måste innefatta allt från underlag, val av fäst- och fog, utformning, placering av rörelsefogar.

  • Vikten av systemtänkande
    Projekteringen måste utföras med ett systemtänkande då alla ingående material och produkter måste vara kompatibla med varandra samt ta hänsyn till förväntad belastning och verksamhet.

  • Val av plattor
    Tjockleken är en avgörande egenskap för plattans tryckhållfasthet, andra egenskaper som är avgörande för en platta i ett köpcentrum är avnötningsresistens, kemisk resistens och halkdämpningsklass. Här på hemsidan kan du söka fram plattor som passar bra på golv som är hårt trafikerad.

Kontakta oss på Kakelspecialisten Projekt, vi hjälper dig med service och support. Vi kan hjälpa till med framtagande av bygghandlingar, arbetsbeskrivningar och detaljritningar.