Kakelspecialisten projekt

för dig som är arkitekt, inredare och beställare till projekt

Hållbarhet

KAKEL ÄR BRÄND LERA
Kakel och klinker består av bränd lera.Kakel- och klinkerplattor har ingen negativ påverkan på vår miljö eller människor vid produktion, lagring, montering, under tiden för användning eller vid rivning.

Kakel och klinker består av naturliga råvaror som lera, kvarts och fältspat. Användningen av produkterna skapar inte problem för ekosystemet. De förändras inte fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt under livscykeln, det betyder att de varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt. Dessa stabila material bryts heller inte ned biologiskt eller inverkar på andra material som de kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa.

Hållbarhet är en av de viktigaste aspekterna gällande ytmaterial i hemmet och i olika projekt. Kakel, klinker och mosaik har en livslängd på minst 50 år jämfört med andra ytmaterial.

Kakel och klinker är återvinningsbart eftersom det innehåller naturprodukter. De ingående råvarorna i kakel och klinker är i huvudsak lera, mineraler och återvunnen keramik. Idag används mycket av restprodukterna i själva produktionen av kakel och klinker. 99,5% av produktions- och reningsavfall återanvänds i produktionscykeln. Tillverkarna återanvänder allt avloppsvatten från produktionen.

Den del av produktionen av kakel och klinker som kräver mest energi är bränningen av plattorna. Tillverkarna arbetar med att minska energiförbrukningen och har enligt branschorganisationen i Italien sänkt den med 57% sedan 1980. Florim som är en av de största tillverkarna i Italien har installerat 45000 kvm solcellspaneler på sina fastigheter och det gör att 78% av energin är egenproducerad.

Många av våra tillverkare paketerar sina produkter i förpackningar av återvunnet papper eller plast.

Kakel och klinker är lätta att underhålla, de kräver inga starka rengöringsmedel vid städning, det enda du behöver är varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Produkterna behöver heller inte behandlas och underhållas på något sätt med kemikalier eller liknande.

 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
Med all rätt är människors hälsa, allas vår miljö, energi och hållbarhet högaktuella ämnen i samhället och inte minst när det gäller ett företags olika arbetsprocesser. Det är också något som vi på Kakelspecialisten tar på stort allvar. Vi ser därför löpande över och försöker optimera vår verksamhet utifrån dessa aspekter. Det här är ett arbete som ständigt pågår hos oss och vi strävar alltid att bli bättre.

  • För att befästa vårt miljöarbete är Kakelspecialisten medlemmar i Sweden Green Building Council. För mer information kring deras arbete www.sgbc.se
  • Vi har den stora glädjen att marknadsföra och leverera ett material med en positiv miljömässig karaktär. Utifrån en miljö- och hållbarhetsaspekt är kakel, klinker och mosaik bland de bästa beklädnadsmaterialen som kan väljas till golv och vägg såväl inom- som utomhus.
  • En noggrann källsortering ingår i vår dagliga avfallshantering. Pappers-, kartong- och plastavfall separeras och packas effektivt för enklare återvinning och för att minimera antalet frakter. Kakelspecialisten är medlem i REPA-registret för emballagehantering ute på arbetsplatser samt vi också erbjuder våra kunder kostnadsfri avfallshantering med tillhörande källsortering vid vår anläggning i Årsta.
  • Vi använder inga plastkassar utan vi erbjuder kunden att ta hem sina produkter i papperskassar.
  • Vi köper och marknadsför ej varor från leverantörer och tillverkare med tvivelaktig råvaruhantering eller som utsätter sina anställda för hälsorisker.
  • Kakelspecialisten importerar material från Europa, idag finns ingen kakeltillverkning i Sverige.  I huvudsak använder vi av miljöskäl tåg och båt som transportmedel från våra leverantörer. 59% av transporterna går via tåg och båt, vi försöker alltid att undvika biltransporter så långt det är möjligt.
  • Frågor inom ramen för EHS (Enviroment, Health & Safety) har stor prioritet i ledningsarbetet inom Kakelspecialisten och den koncern (DAHL Sverige & Saint Gobain) som företaget ingår i.
  • Golvet i Kakelspecialistens butik är belagda med ekologiskt tillverkade klinkerplattor - Ecotech. Vid tillverkning av dessa klinkerplattor återanvänds värme och vatten som behövs under produktion och råvarorna i klinkerplattorna består upp till 90% av återanvända.
  • Hela Kakelspecialistens sortiment av glaserat kakel, glaserad klinker och oglaserad klinker finns med i Byggvarubedömningen, Svanen Husproduktportal och Sundahus. Utvalt sortiment finns registrerat hos Basta.